Proc pít
Proc pít

Vybíráme jen to nejlepší ovoce z celého světa

Proc pít

Obsahuje 100% přírodní suroviny

Proc pít

Díky okamžité přípravě v něm zůstává maximum zdravých látek

Proc pít

Dá tělu jen to, co potřebuje. Žádné zbytečné gramy navíc

Proc pít

Odplavuje stres a obnovuje životní vitalitu

Proc pít

Zbaví váš organizmus škodlivých látek

Proc pít

A hlavně výborně chutná!Ovocné štávy na míru vašemu tělu | Fruitisimo.net


Novinky e-mailem

Chcete od nás dostávat aktuální novinky a ceníky? Přihlašte se k odběru.

Obchodní podmínky - odstavce 1-7


 1. Všeobecná ustanovení

  a) Kupující ucinením objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se rídí temito obchodními podmínkami, které jsou pro obe strany závazné, pokud není ve smlouve stanoveno výslovne neco jiného. Podmínky blíže vymezují a upresnují práva a povinnosti prodávajícího (firmy ARNB s.r.o.) a jeho zákazníku (kupujících) a ve svém aktuálním znení tvorí obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou soucástí

  b) Není-li mezi úcastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné forme, dodá prodávající zboží na základe elektronické nebo faxové objednávky.

 2. Předmět smlouvy
  Predmetem smlouvy jsou pouze položky výslovne uvedené v kupní smlouve - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozmery, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouve výslovne uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odberatelum dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • vyhovující normám, predpisum a narízením platným na území CR
  • vybavené ceskými návody k obsluze
 3. Cena a placení
  Ceny uvedené na WWW stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo zmeny cen pri výrazných zmenách dodavatelských podmínek u výrobcu a ostatních dodavatelu zboží. Zboží je standardne dodáváno na dobírku. Jiný zpusob platby je možný po domluve s prodávajícím. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve pripsáním celé kupní ceny za samostatnou cást dodávky na úcet. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základe kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je soucasne danovým dokladem. Prevzetí zboží kupujícím je zásadne možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

 4. Dodací lhuta
  Pri standardním odberu tj. na dobírku je dodací lhuta 1 pracovní den ode dne objednání, v prípade platby jiným zpusobem bude termín dodání osobne domluven s prodávajícím.

 5. Storno objednávky
  Storno objednávky ze strany kupujícího: Objednávku mužete telefonicky, prípadne emailem stornovat do chvíle, než s vámi naši operátori naplánují dopravu zboží k Vám.

  Storno objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její cást v techto prípadech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným zpusobem zmenila cena dodavatele zboží. V prípade, že tato situace nastane, prodávající bude neprodlene kontaktovat kupujícího za úcelem dohody o dalším postupu. V prípade, že kupující zaplatil již cást nebo celou cástku kupní ceny, bude mu tato cástka prevedena zpet na jeho úcet nebo adresu.

 6. Dopravní podmínky
  Zákazníkům je zboží zasíláno zásilkovou službou Geis Parcel CZ s.r.o., Toptrans nebo kurýrem Messenger. Zboží je zasíláno zdarma, v případě výjimky není u zboží ikonka "doprava zdarma" - to proto, že je zboží větších rozměrů nebo vyšší hmotnosti a doprava je hrazena zákazníkem dle zvýhodněného tarifu, který je sdělen při objednávání. Při osobním odběru zboží ve skladu, nevzniká nárok na slevu za dopravu. Faktura je přiložena v balení výrobku.

  Zásilková služba Geis Parcel CZ s.r.o.
  Geis Parcel dorucí zásilku na adresu príjemce, kterého uvedl príkazce na prepravním štítku v dodací dobe do 24 hod v pracovních hodinách do 17.00. Mela-li by dodací doba skoncit v den pracovního volna, koncí ve stejné dobe první následující pracovní den. Dorucení zásilky je stvrzeno podpisem príjemce na soupisce rozvozu. Není-li možné zásilku pri prvním pokusu o dorucení dodat, zanechá o tom zasilatel príjemci písemné oznámení. Zasílatel se poté pokusí o opetovné dorucení zásilky následující pracovní den. Pokud je i tento pokus neúspešný, má príjemce možnost se do 7 pracovních dnu na podklade zanechaného písemného oznámení telefonicky se dohodnout se zasílatelem o konecném predání zásilky. Po uplynutí této lhuty bude zásilka vrácena zpet príkazci. Pokud nemá príjemce zásilky na dobírku hotovost k úhrade platby uvedené na identifikacním štítku zásilky, bude zásilka uložena u zasílatele max. na 10 kalendárních dnu. Nebude-li vyzvednuta v této dobe príjemcem, bude po uplynutí této lhuty vrácena zpet príkazci. Nelze-li zásilku dorucit ani opakovane, dorucí zasílatel zásilku zpet príkazci.

  Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a prevzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opacném prípade je nutné sepsat s ridicem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnu od prevzetí zásilky dopravci (Geis). Na pozdejší reklamace tohoto charakteru nebude brán zretel s ohledem na reklamacní podmínky prepravce.

  Zásilková služba Toptrans
  Zboží se dorucuje za 1.zamykatelné dvere Vašeho domu. Ridic pred svým príjezdem zavolá, je vybaven manipulacním vozíkem pro prevoz objemného zboží po rovném podkladu. Další prípadná manipulace je možná vždy pouze po dohode s ridicem. Dorucení probíhá v pracovních dnech (8-16 hod). Zákazník je povinnen zkontrolovat a prevzít zásilku pouze není-li nijak poškozená. V žádném prípade prosíme nepodepisovat ridici dodací list pred dukladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! V prípade poškození spotrebice je nutné s ridicem sepsat škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku po podpisu dodací listu nebude brán zretel s ohledem na prepravní podmínky prepravce. Zboží rozváží pouze jeden ridic proto pro prípadnou pomoc napr. pri stehování do schodu u težších zásilek je potreba, abyste si zajistili pomocníka, který Vám s výnosem pomuže.

  Jiné než standartní dorucení je možné pouze po domluve s prodejcem a je zpoplatneno.

 7. Lhůta pro vrácení zboží
  Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IC), máte v souladu se zákonem c. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás a písemně uvedte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

  Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetne príslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej prevzali pri dodávce. Zboží nesmí být žádným zpusobem poškozené ci jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Ke zboží priložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo behem prepravy dojít k polepení, popsání ci jinému znehodnocení puvodních obalu. Neposílejte zboží na dobírku, doporucujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na váš úcet po dorucení zboží na naši adresu do 30-ti kalendárních dnu.

  V prípade odstoupení od smlouvy se smlouva od pocátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základe poskytly. Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základe kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobre možné (napr. v mezidobí bylo zboží zniceno nebo spotrebováno), musí Kupující poskytnout penežitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemuže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen cástecne, muže prodávající uplatnit na spotrebiteli právo na náhradu škody a zapocíst svuj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém prípade vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže dodavatel navíc zapocíst své skutecne vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na prepravu).

  O tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí, informuje prodávající zákazníka prostřednictvím e-mailové zprávy či SMS zprávy. Od tohoto dne běží lhůta jednoho měsíce, během níž je zákazník povinen zboží si vyzvednout. Neučiní-li tak, je zákazník povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění, jehož výše činí částku 30 Kč bez DPH za každý započatý den uskladnění zboží.

  Nevyzvedne-li si zákazník zboží ani ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si je takto vyzvednout, má prodávající právo zboží prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa zákazníka a jde-li o věc větší hodnoty, je prodávající povinnen o zamýšleném prodeji zákazníka předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu 15 dnů k vyzvednutí zboží. V případě, že dojde k prodeji zboží, ponechá si prodávající z výtěžku prodeje částku odpovídající nákladům prodeje a nákladům na uskladnění, které nebyly zákazníkem dosud uhrazeny, a zbytek výtěžku vyplatí zákazníkovi.